ArcGIS Pro 2.3 atjauninājums

2019. gada 31. janvāris

ArcGIS Pro 2.3 atjauninājums piedāvā vēl plašākas iespējas uzlabot darbplūsmu jūsu uzņēmumā- uzziniet vairāk par papildinātājām kartogrāfijas, analīzes un ĢIS pārvaldības iespējām!

 

Darba uzsākšana

Jaunais ArcGIS Pro darba uzsākšanas lapas dizains ļauj uzsākt darbu bez projekta veidošanas. Tagad ArcGIS Pro var atvērt kartes, izklājumus un slāņu pakotnes no Windows Explorer. Tapat ir iespējams pielāgot ArcGIS Pro iestatījumus, lai uzsākot darbu, ik reiz tiktu atvērts tas pats projekts vai gluži otrādi- darbu varētu uzsākt bez projekta izveides.

Plašāka informācija: šajā saitē.

 

Pārskati

Panelī Katalogs var izveidot jaunu projekta vienību- pārskatu. Pārskatus var veidot ArcGIS Pro un kopīgot ArcGIS platformā kā PDF failus, daļu no projekta pakotnes vai kā jaunu pārskata faila veidu (.rptx).

20190131092933-65310.jpg

 

Dimensijas

Dimensijas ir jauna veida papildinošā informācija, lai parādītu specifiskus attālumus kartē. Tās var izmantot, lai parādītu zemes gabala garumu vai attālumu starp diviem ūdensvadiem. Parasti simbolizēšanai tiek izmantota līniju un bultu simbolika ar papildinošu mērījuma rezultātu, ko var novietot dažādos veidos, lai uzlabotu kartes lasāmību.

20190131092915-17520.jpg

 

Deep Learning

ArcGIS Image Analyst rīku kopa Deep Learning darbplūsmās atbalsta objektu noteikšanu un attēlu klasifikāciju.  Rīki ļauj izmantot jauno GPU vides uzstādījumu priekšrocības, lai veiktu analīzi, izmantojot  modeļus no tādām sistēmām kā TensorFlow, CNTK un Kerras.

20190131092809-45433.jpg

Atribūtu nosacījumi

Atribūtu nosacījumi ir jauni nosacījumu veidi, kas ļauj izvērtēt esošo elementu atribūtu nosacījumus.

Jaunie datu dizaina elementi vienā laukā ļauj veidot vērtības, kas ir atkarīgas no vērtībām citā laukā. Tie izmanto domēnus un lauku grupas, lai veidotu lauku kopas un sarakstu ar derīgajām vērtībām šajos laukos.

 

Jaunie 3D rīki

Empīriskais Bayesian Kriging 3D rīks ļauj veikt punktu interpolāciju un prognozētu vērtību visos novietojumos starp punktiem trīsdimensiju telpā.

20190131092705-60194.jpg

 

Rediģēšanas rīki

Rediģēšanas darbplūsmu ļauj uzlabot četri jaunie rīki:

  • Divide- rīki, lai sadalītu polilīniju vai laukumu elementus pēc noteiktas vērtības;
  • Fillet- veido apļveida arku- tangensu starp diviem segmentiem, kas apgriež vai pagarina divus savienotus segmentus;
  • Generalize Polyline- ļauj vienkāršot līnijas vai laukumveida elementus, saglabājot to pamatformu;
  • Split- tagad iever sadaļu By Feature (pēc elementa), ļaujot izvēlēties vienu vai vairākus esošus ievades elementus un tos izmantot, lai sadalītu vienu vai vairākus mērķa elementus.

 

ArcGIS LocateXT

Jaunais ArcGIS Pro paplašinājums sniedz iespēju atrast un izgūt ģeokoordinātas, vietu nosaukumus un citu nozīmīgu informāciju no nestrukturizētiem datiem un tos acumirklīgi attēlot kartē. Izmēģini rīku, kas automātiski izgūst informāciju no ziņojumiem, pārskatiem, instrukcijām vai sociālajiem medijiem.

20190131092634-81694.jpg

 

Plašāka informācija par ArcGIS Pro 2.3: šajā saitē un šajā video.

Aktuālā versija:  ArcGIS Pro 2.3.2.

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A,      A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv

www.ikarte.lv

www.izglitiba.maps.arcgis.com

www.envirotechgis.maps.arcgis.com

Koordinātas:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941