Būtiskas izmaiņas – ArcGIS un TLS

2019. gada 17. janvāris

Esri mērķis ir panākt, ka ArcGIS platforma atbilst visaugstākajiem drošības standartiem un paraugpraksei. Lai to nodrošinātu, sākot ar 2019. gada 16. aprīli, ArcGIS Online tiks uzstādīti atjaunojumi, kas skars ArcGIS programmatūras un uz ArcGIS Online balstītu risinājumu darbību- tiks pārtraukts atbalsts TLS (tīkla drošības protokols) versijām, kas ir vecākas par 1.2. Izmaiņu datums pārcelts no februāra uz aprīli, saistībā ar ASV valdības darbības apturēšanu un lietotāju ieteikumiem.


Kāpēc tas var būt Jums svarīgi?

Kartes, kas izmanto Esri uzturētus datus, ArcGIS Online servisi un citi Esri risinājumi, kas izmanto Esri tīmekļa pakalpes, pārstās darboties, ja netiks veikti drošības ielāpu uzstādījumi vai veikta sistēmas uzstādījumu pielāgošana darbam ar TLS 1.2.

 

Kas Jums būtu jādara?

Veicamās darbības ir atkarīgas no izmantotās programmatūras veida un versijas.

 

Desktop

ArcMap/ArcCatalog/ArcScene/ArcGlobe/ArcReader

Atkarībā no izmantotās versijas:

  • 10.7- TLS 1.2. - atbalsts tiks iekļauts
  • 10.3.1 līdz 10.6.1 - jāveic Esri izstrādātā ielāpa uzstādīšana. Ielāpu var lejupielādēt no Esri tīmekļa vietnes ArcGIS Desktop TLS Patch

ArcGIS Pro

Lietotājiem jāveic ArcGIS Pro atjaunošana uz aktuālāko pieejamo versiju


Enterprise

ArcGIS Enterprise

TLS 1.2. - atbalsts ir iekļauts, sākot no 10.5 versijas

Portal for ArcGIS

TLS 1.2. - atbalsts ir iekļauts, sākot no 10.4.1 versijas. Ja tiek izmantota vecāka versija, to nepieciešams atjaunot

 ArcGIS Server

Atkarībā no izmantotās operētājsistēmas veida:

  • Windows Server 2012R2 vai jaunāka- TLS 1.2. - atbalsts ir iekļauts
  • Linux-TLS 1.2. - atbalsts ir iekļauts
  • Windows Server 2008 R2 vai Windows Server 2012 - jāveic sistēmas uzstādījumu pielāgošana darbam ar TLS 1.2
  • Windows Server 2008 vai vecāka - jāveic operētājsistēmas atjaunošana uz jaunāku

 

Informāciju par citiem Esri produktiem var atrast tehniskā atbalsta tīmekļa vietnē Esri Software Products Affected by TLS 1.2 Implementation.

Kā arī iesakām regulāri apmeklēt Esri Tehniskā atbalsta tīmekļa vietni un uzstādīt tur pieejamos atjauninājumus Jūsu izmantotajiem Esri produktiem.

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A,      A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv

www.ikarte.lv

www.izglitiba.maps.arcgis.com

www.envirotechgis.maps.arcgis.com

Koordinātas:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941