Sentinel-2 attēlu serviss

2018. gada 30. maijs

Sentinel-2 ir Zemes izpētes satelīts, kas piedāvā multi-spektrālus attēlus ikvienai atrašanās vietai pasaulē- šos datus var izmantot lauksaimniecības un mežu monitoringā, zemes lietojuma veida izmaiņu fiksēšanā, palīdzībā dabas katastrofu pārvaldībā, kā arī citiem mērķiem.

Tagad visiem Esri lietotājiem bez maksas, ir pieejams Sentinel-2 attēlu serviss, izmantošanai ArcGIS platformā.

Izmantojot ArcGIS Living Atlas of the World, šobrīd  beta versijā, serviss tiek atjaunots ik dienu, pārklājot un atjaunojot informāciju par visām sauszemes teritorijām vidēji ik 5-7 dienu laikā.

Plašāka informācija par servisu pieejama Esri USA un Esri UK mājaslapās.

Saite uz ArcGIS Living Atlas of the World.

20180530025507-30262.jpg

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv
www.ikarte.lv
envirotech.maps.arcgis.com

Koordinātes:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941