Konkurss studentiem Young Scholar

2019. gada 20. februāris

Esri Young Scholars konkurss

Iespēja bez maksas apmeklēt pasaulē lielāko ĢIS nozarei veltīto konferenci – Esri Lietotāju konferenci 2019, Sandjego, ASV!

Dalības nosacījumi:

   Pretendentam ir jāizmanto Esri tehnoloģijas studiju noslēguma darba vai projekta veidošanā;

   Pretendentam jābūt pilna laika studentam kādā no Latvijas universitātēm, vai jābūt 2017./2018. mācību. gada absolventam.

Konkursam jāiesniedz:

   Darba apraksts (800-1000 vārdi), kurā izskaidrots, kā darbā izmantotas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, kāds ir darba mērķis, metodes un sasniegtais rezultāts;

   Plakāts, kurā vizuāli attēloti darba rezultāti - kartogrāfija, statistika, un cita aktuāla informācija (plakāts jānosūta .jpg un .pdf formātā).

Pieteikuma iesniegšana:

   Konkursa pieteikuma dokumentus jāiesniedz elektroniski angļu valodā, sūtot uz e-pastu info@envirotech.lv, ar norādi Esri Young Scholars pieteikums. Pieteikuma e-pastā jānorāda pilna pretendenta kontaktinformācija un pārstāvētā mācību iestāde;

Pieteikums jānosūta uz norādīto e-pasta adresi līdz 08.03.2019.

Uzvarētājs:

   Tiks noteikts, ņemot vērā tēmas aktualitāti, pielietotās tehnoloģijas un sasniegtos darba rezultātus;

   Programmas uzvarētājs tiks paziņots līdz 29.03.2019;

   Iegūs iespēju 8.-12.jūlijā bez maksas apmeklēt Esri Lietotāju konferenci 2019, un uzvarētājam tiks apmaksāti ceļa un nakšņošanas izdevumi (uzvarētājam pašam būs jānodrošina elektroniskā ceļošanas atļauja(ESTA));

  Pārstāvēs Latviju konferencē kā Young Scholar balvas ieguvējs, piedalīsies speciāli veidotās izstādes Young Scholar uzvarētāju darbu prezentācijā un citās aktivitātes.

Paldies visiem dalībniekiem, konkurss ir noslēdzies!

 20190122011333-98194.jpg

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A,      A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv

www.ikarte.lv

www.izglitiba.maps.arcgis.com

www.envirotechgis.maps.arcgis.com

Koordinātas:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941