Young Scholar konkursa uzvarētājs

2018. gada 12. jūlijs

Šī gada sākumā SIA Envirotech kopā ar Esri organizēja konkursu universitāšu studentiem, kas savu noslēguma un projektu darbu izstrādē izmantojuši Esri tehnoloģijas.

Konkursa uzvarētājs, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas bakalaura studiju programmas absolvents Krišjānis Rudus, izstrādāja darbu par tēmu: "Telpiskās statistikas rīku izmantošana pilsētvides biotopu daudzveidības analīzē: Vecdaugavas piemērs ".

Ar darbu var iepazīties šeit.

Krišjānis šobrīd atrodas Sandjego, ASV, kur saņēmis Young Scholars konkursa balvu un pārstāvējis Latviju konkursa uzvarētāju plakātu izstādē.

20180712031511-70258.jpg

Apsveicam Krišjāni un ceram, ka arī turpmāk universitāšu studentu un absolventu vidū būs entuziastiski, uzņēmīgi un ĢIS jomā ieinteresēti jaunieši!

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A,      A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv

www.ikarte.lv

www.izglitiba.maps.arcgis.com

www.envirotechgis.maps.arcgis.com

Koordinātas:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941