Brīvpieejas dati

2015. gada 8. oktobris

SIA „Envirotech“ ir apkopojis dažādu Latvijas kompāniju un organizāciju brīvpieejas datus par Latvijas teritoriju. Šajā sadaļā atrodami lejupielādējādi dati, datu slāņi, kurus var pievienot savām ArcGIS Online kartēm, kā arī wms serveri, kuriem pieslēgties un pēc tam skatīt datus.

Datu apraksts pēc to veida:

Feature layer - datu slānis, kuru automātiski iespējams pievienot ArcGIS Online kartei. Slānis ir punktveida, laukumveida vai līnijveida.  

WMS serviss – Web Map Service ir standarta protokols, kas kalpo ģeogrāfisko karšu attēlu pārraiei internetā, ko ģenerē karšu serveris, izmantojot datus no ĢIS datu bāzes.

.csv formāts – ir atvērtas struktūras fails, kuru var ģenerēt praktiski ar jebkuru MS Office programmatūru. Csv failu var izmantot gan ArcGIS Online, gan Desktop programmatūrā.

.dwg un .dgn. formāts - CAD failu formāti, kurus izmanto lai uzglabātu 2D un 3D konstrukciju datus un metadatus. Populārākās programmas ar ko iespējams sagatavot šādus datus ir Autodesk un MicroStation. Ir iespējams atvērt datus ar Dtetsktop programmatūru.

Visi brīvpieejas dati , kurus vēlaties automātiski pievienot savām ArcGIS Online kartēm pieejami SIA Envirotech ArcGIS Online grupā  „Dati prīvpieejai“, kas atrodama šeit.

Envirotech veidota ĢIS Latvija datu bāze, shapefile formātā atrodama šeit.

Ja vēlaties izmantot datus savu kartogrāfisko materiālu izgatavošanai, atsauce uz datu avotiem ir obligāta!

Dabas dati

1.1. Ūdensteces (ĢIS Latvija dati)- feature layer

1.2. Izolīnijas (ĢIS Latvija dati)- feature layer

1.3. Izobatas (ĢIS Latvija dati)- feature layer

1.4. Ūdenstilpes (ĢIS Latvija dati)- feature layer

1.5. Latvijas Topo (Ģisnet)-Pieejams (wms) http://www.gisnet.lv/gisnet/dati/

1.6. Kvartāra nogulumi (Ģisnet) Pieejams (wms) http://www.gisnet.lv/gisnet/dati/

1.7. CORINE Land Cover (LĢIA) Pieejams (.mdb)http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_17&txt_id=131

1.8. Meža teritorijas (ĢIS Latvija dati)- feature layer

1.9. Purvi (ĢIS Latvija dati)- feature layer

1.10. Ainavzemes (ĢIS Latvija dati)- feature layer

1.11. Ainavu apvidi (ĢIS Latvija dati)- feature layer

1.12. LVM autoceļi – (LVM dati) feature layer

1.13. Mežsaimniecības (LVM dati) feature layer

1.14. Meža iecirkņi (LVM dati) feature layer

1.15. Meža kvartāli (LVM dati) feature layer

1.16.Īpaši Iazsargājamās dabas teritorijas (DAP)- Pieejams https://geolatvija.lv/geo/search

1.17.Latvijas kūdras purvi (LVĢMC)- Pieejams https://geolatvija.lv/geo/search

1.18. Bioreģioni (EEA) Pieejams http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-2

  

 2.    Tūrisma dati

2.1. Tūrisma opjekti LVM (LVM dati)- feature layer

2.2.Rīgas koncertzāles, muzeji (Riga Open data) Pieejams (csv) https://opendata.riga.lv/visas-datu-kopas.html

2.3.Rīgas izglītības iestādes (Riga Open data) Pieejams (csv) https://opendata.riga.lv/visas-datu-kopas.html

2.4.Tūrisma objektu saraksts (Dodies.lv) Pieejams (tabula) http://dodies.lv/apraksti/

 

 3.    Teritoriju plānošana

3.1.Novadu, Latvijas, Pagastu, ciemu robežas ar nosaukumiem (ĢIS Latvija dati)- feature layer

3.2. Apbūve (ĢIS Latvija dati)- feature layer.

3.3.Gāzes vadi (ĢIS Latvija dati)- feature layer

3.4.Dzelzceļš (ĢIS Latvija dati)- feature layer

3.5.Autoceļi (ĢIS Latvija dati)- feature layer

3.6.Rīgas apkaimju robežas (Riga Open Data)- feature layer

3.7.Vērtību zonējumi (VZD) Pieejams https://geolatvija.lv/geo/search

3.8.Rīgas ceļa zīmju atrašanās vietas (Riga Open data) Pieejams (csv)

https://opendata.riga.lv/visas-datu-kopas.html

3.9. Elektrības kabeļi Rīgā (AS“Sadales tīkls“) Pieejams (.dgw)

http://www.rdpad.lv/geotelpiska-informacija/a-d-t-i/

3.10.  Rīgas augstssprieguma elektrolīnijas (AS „Augstsprieguma tīkls“) Pieejams(.dgw) http://www.rdpad.lv/geotelpiska-informacija/a-d-t-i/

3.11. Rīgas pazemes elektronisko sakara tīklu līnijas (AS „Latvenergo“) Pieejams (.dgw) http://www.rdpad.lv/geotelpiska-informacija/a-d-t-i/

3.12.Rīgas Siltumtīkli (AS „Rīgas siltums“) Pieejams (.dgw)

http://www.rdpad.lv/geotelpiska-informacija/a-d-t-i/

3.13. Rīgas ģeodēziskais tīkls (RD PAD) Pieejams (pārlūks) http://rditc.maps.arcgis.com/apps/Panels/index.html?appid=a752f76baaf34763bc5d095c34029652

 

 4.    Statistika

4.1.Rīgas iedzīvotāju skaits – feature layer.

4.2.Ekonomiskā aktivitāte Latvijā (CSB dati)- feature layer

4.3.Mājokļu skaits Latvijā (CSB dati)- feature layer

4.4.Iedzīvotāju skaits Latvijā (CSB dati)- feature layer

4.5.Ikdienā Izmantotā valoda Rīgā(CSB dati)- feature layer

4.6.www.csb.gov.lv jebkura veida csv faili var tikt izmantot kartogrāfiskā materiāla izveidei. Savienojot kopā ar ĢISLatvija var iegūt ne tikai punktveida atlasi.

4.7.raim.gov.lv Sociālekonomiskies rādītāji- excel faili novadu un reģionu griezumā.

 

 

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A,      A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv

www.ikarte.lv

www.izglitiba.maps.arcgis.com

www.envirotechgis.maps.arcgis.com

Koordinātas:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941