Baltijas Esi lietotāju konference 2018 ir noslēgusies!

2018. gada 19. oktobris

Baltijas Esri lietotāju konference 2018 ir noslēgusies!

Paldies tiem vairāk kā 500 dalībniekiem no 10 valstīm, kas bija ar mums un piedalījās vērienīgākajā Esri lietotāju konferencē Baltijā- ceram, ka plenārajā sēdē, lietotāju stāstu, tehnisko semināru un pēckonferences darbsemināru laikā uzzinātais Jums noderēs profesionālajā jomā un motivēs jaunu mērķu sasniegšanā!

Konferences prezentācijas pieejamas: šajā saitē.

Konferences plenārās sēdes un lietotāju stāstu prezentāciju video pieejami: šajā saitē.

20181019065648-17562.jpg

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A,      A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv

www.ikarte.lv

www.izglitiba.maps.arcgis.com

www.envirotechgis.maps.arcgis.com

Koordinātas:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941