ĢIS izstrāde

SIA Envirotech piedāvā dažāda veida ĢIS projektu (Desktop, Enterprise, Developer, Online un Lietotnes) izstrādi, lai pielāgotu ĢIS jūsu uzņēmuma vajadzībām, realizētu specializētas prasības un funkcionalitāti, kas nepieciešams darba procesa atvieglošanai, automatizēšanai un vienkāršošanai.

Veicot ĢIS izstrādi, SIA Envirotech izmanto vadošā ĢIS tehnoloģiju ražotāja Esri ArcGIS tehnoloģiju, piedāvājot pilnu pakalpojumu klāstu, kas nepieciešams veiksmīga ĢIS projekta izveidošanai un ieviešanai:

  • Organizācijas vajadzību apzināšana un definēšana;
  • ĢIS sistēmas arhitektūras izstrāde;
  • Ģeodatubāzes izveidošana;
  • Telpisko datu migrācija;
  • ĢIS programmēšana;
  • Esošās ĢIS sistēmas pielāgošana, atjaunošana;
  • ĢIS sistēmas ieviešana, uzstādīšana.

SIA Envirotech darbiniekiem ir daudzu gadu pieredze ĢIS projektu izstrādē un ieviešanā, kas nodrošina praktiskas, profesionālas un plašas zināšanas par ĢIS.

Projektu izstrādes laikā, risinot visdažādākās problēmas, esam ieguvuši neskaitāmas atziņas, ar kurām ar prieku dalītos, lai ieteiktu labās prakses piemērus ilgtermiņa ĢIS projektu plānošanai un izstrādei.

SIA Envirotech pašlaik izstrādā vairākas Latvijas mēroga ĢIS sistēmas – Valsts zemes dienesta ĢIS, Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu, kā arī SIA “Rīgas ūdens ĢIS”, atjauno AS “Latvijas gāze” ĢIS sistēmu, kā arī aktīvi strādā ar ĢIS projektiem organizācijās, kas darbojas mežsaimniecības, lauksaimniecības, komunālo saimniecību, pašvaldību, izglītības un citās nozarēs.

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A,      A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv

www.ikarte.lv

www.izglitiba.maps.arcgis.com

www.envirotechgis.maps.arcgis.com

Koordinātas:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941