Kartogrāfija

SIA Envirotech izmanto jaunākās tehnoloģijas karšu datu bāzu izveidošanai, glabāšanai, konvertēšanai, apstrādei, analīzei un publicēšanai. Tas nodrošina karšu datu bāzu sagatavošanu un izdošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

SIA Envirotech daudzu projektu ietvaros ir veicis kvalitatīvu kartogrāfijas darbu izpildi, strādājot ar kadastra datiem, kā arī ar ortofoto, topogrāfiskajām un citām kartēm, kas aptver visu Latvijas teritoriju.

SIA Envirotech ir izveidojis datu bāzi GIS Latvija.

GIS Latvija datu bāze ir fona karte, kas nodrošina pārskata informāciju par Latvijas teritoriju. Regulāri notiek datu bāzes atjaunošana un papildināšana ar arvien jauniem tematiskiem slāņiem. Atjaunošana noris paralēli ar jaunāko ArcGIS produktu parādīšanos tirgū.

Šī datu bāze ir pieejama ikvienam Esri ArcGIS lietotājam, un to ielādēt var šeit.

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A,      A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv

www.ikarte.lv

www.izglitiba.maps.arcgis.com

www.envirotechgis.maps.arcgis.com

Koordinātas:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941