ArcGIS Online

ArcGIS Online ir portāls ātrai karšu izveidošanai un publicēšanai – tā ir profesionāla un pilnīga mākoņvides infrastruktūra, kas nodrošina satura vadības sistēmu, ļaujot organizācijai izmantot ģeogrāfisko informāciju drošā un konfigurējamā vidē.

ArcGIS Online ir pilnībā integrēts, viegli lietojams, mākoņbalstīts portāls ĢIS profesionāļiem. ArcGIS Online var uzglabāt un pārvaldīt savas kartes, datus un citu ģeotelpisko informāciju, kā arī piekļūt bezmaksas kartēm, datu kopām, pakalpojumiem un rīkiem.

ArcGIS Online ir pilnībā integrēts ar pārējiem Esri produktiem (ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, u.c.), tas ir vienkāršs risinājums, kas gatavs lietošanai un maziem uzņēmumiem ir kā alternatīva ArcGIS for Server. ArcGIS Online nodrošina ļoti apjomīgus karšu, aplikāciju un dažādu ģeogrāfisko datu telpiskās analīzes rīkus (Spatial Analyst, Network Analyst, u.c), kas pieejami Interneta vidē. Turklāt, ikvienam ArcGIS Online lietotājam ir iespējas izmantot pamata kartes, ko piedāvā profesionāli kartogrāfisko datu ražotāji par visu pasauli, kā arī citu lietotāju sagatavotās neskaitāmas tematiskās kartes.

Specifikācija

• atvērta platforma, kas atbalsta IT nozares standartus: WMS, KML, GPX, CSV, XLS, SHP, u.c.
• kartes pieejamas MS Excel un MS PowerPoint vidēs;
• vienota pieejas vieta organizācijas ĢIS datiem;
• ērta vide mobilo aplikāciju sagatavošanai;
• droša vide datu apmaiņai;
• pieejami bezmaksas resursi (kartes, rastra attēli, aplikācijas, datu apstrādes rīki);
• konfigurēšanai nav nepieciešamas programmēšanas prasmes.

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A,      A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv

www.ikarte.lv

www.izglitiba.maps.arcgis.com

www.envirotechgis.maps.arcgis.com

Koordinātas:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941