Cellular Expert

Cellular Expert ir ĢIS risinājums telekomunikāciju uzņēmumiem

Cellular Expert ir risinājums bezvadu telekomunikāciju tīkla plānošanai, optimizācijai un datu vadībai, kas balstīts uz ArcGIS tehnoloģijām. Šis risinājums telekomunikāciju nozarē pieejams jau kopš 1995. gada un to izmanto 37 valstīs vairāk kā 100 klienti. Cellular Expert programmatūra ir īpaša ar tās piedāvāto daudzpusīgo funkcionalitātes klāstu, aprēķinu precizitāti un efektīvo ĢIS platformu. Šis risinājums sniedz iespēju tā lietotājiem plānot, optimizēt tīklu izmantošanu un efektīvi analizēt informāciju, lai samazinātu izmaksas, palielinātu rentabilitāti un uzlabotu klientu atbalsta servisu kvalitāti.

Cellular Expert  risinājums ir piemērots plašam nozaru lokam, kā piemēram, mobilo tīklu operatoriem, dažādu telekomunikāciju uzņēmumiem, militārajām institūcijām, interneta pakalpojumu sniedzējiem, avārijas dienestiem, apraides/ translācijas organizācijām, komunālo un inženierpakalojumu uzņēmumiem, kā arī dažādām citām organizācijām, kurām nepieciešams veikt radio tīklu plānošanu, analīzi, optimizāciju un atskaites.

Cellular Expert daudzpusīgais pielietojums

Tīkla datu pārvaldība/ administrēšana

Cellular Expert ir pieejama virkne dažādu  bāzes staciju radio iekārtu datu vadības/ administrēšanas rīki. Dati var tikt attēloti un analizēti, izmantojot kartes skatu, tabulas, diagrammas/ grafikus un pārskata ziņojumus/ atskaites. Tīkla objektus, tādus kā vietas, sektorus, konstrukcijas, datoru tīklu ierīces, ir iespējams priekšskatīt/ pārlūkot un rediģēt, strukturizējot tos pēc hierarhijas. Datu apmaiņas rīki (Data Exchange Tools) sniedz iespēju importēt un eksportēt jebkurus iekārtu un tīkla datus.

Radioiekārtu datu pārvaldība/ administrēšana 

„Equipment Manager” sniedz iespēju rediģēt un priekšskatīt/ pārlūkot  radio iekārtu datus. Šis rīks ietver tādas radio sistēmas iekārtas kā antenu modeļus, digitālos radio kanālus, frekvenču plānus, radio modeļus, fīderus/ līnijas, pasīvās komponentes un mobilo lietotāju profilus. „Equipment Manager” nodrošina iespēju veikt antenu modeļu un parametru importēšanu, aplūkošanu un pārveidošanu.

Pārklājuma prognozēšana

Cellular Expert piedāvā vairākus modernus pārklājuma prognozēšanas algoritmus mikroviļņu „no punkta uz punktu” (point-to-point) un „punktu – daudzpunktu”  (point-to-multipoint)  modelēšanai, fiksēto un mobilo radio sistēmu (kas balstītas uz ITU-R, ETSI, COST 231 and IEEE standartiem) modelēšanai. Modeļus var kalibrēt, , kā arī pielāgot dažādiem zemes izmantošanas veidiem un reljefiem. Izplatības modeļu  pārklājuma distances amplitūda ir no dažiem metriem līdz pat 150 km, savukārt frekvencēm no 20 kHz līdz 100 GHz. Cellular Expert atbalsta  Line of Sight, Hata, COST 231, Walfish-Ikegami, SUI veidu modeļus, kā arī iespēju ieviest papildus  prognozēšanas modeļus. Cellular Expert piedāvā unikālu iespēju izmantot kombinētos prognozēšanas modeļus atbilstoši vides apstākļiem.

Redzamības analīze

Dažādi redzamības aprēķinu rīki ļauj izveidot „line of sight” redzamības pārklājumu, ņemot vērā reālo vai faktisko Zemes rādiusu, raidītāju, uztvērēju un šķērsļu augstumus. Lietotājs var aprēķināt brīvās zonas, Freneļa zonas redzamību un redzamo vietu skaitu analizētajā teritorijā.

Trajektoriju profilēšana

Cellular Expert piedāvā efektīvu radioviļņu trajektoriju profilēšanas funkcionalitāti dinamisku un statisku profilēšanas aprēķinu veikšanai. Ir iespējams veikt reljefa un daudzslāņu šķēršļu novērtējumu. Dažādtrajektoriju (multi-path) un atsatrošanas analīzes sniedz iespēju  veikt radioviļņu trajektoriju izplatīšanas apstākļu ietekmes novērtējumu.  Piejamas arī dažādas difrakcijas aprēķinu metodes.

Vizualizācija un atskaites

Tīkla datu un aprēķinu rezultāti var tikt attēloti gan uz kartes, gan tabulās.. Izmantojot ArcGIS standarta funkcionalitāti, var izveidot un izdrukāt dažādas specifiskas/ pielāgotas atskaites.

Plašāka informācija (angļu valodā) pieejama Cellular Expert mājas lapā.

Specifikācija

Cellular Expert atbalstītās bezvadu tehnoloģijas:

• pārraides/ translācijas tīkli (mikroviļņi);
• daudzfrekvenču piekļuves tīkli (LMDS, MMDS, WLL);
• 2G/2.5G tīkli (GSM, DCS, CDMA);
• 3G/3.5G tīkli (CDMA2000, WCDMA, UMTS HSPA);
• 4G tīkli (WiMAX, LTE);
• militārie un glābšanas tīkli (TETRA, TETRAPOL, APCO);
• translācijas/ apraides tīkli (DVB-T, T-DAB);
• citas tehnoloģijas frekvenču diapazonā līdz 100 GHz.

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A,      A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv

www.ikarte.lv

www.izglitiba.maps.arcgis.com

www.envirotechgis.maps.arcgis.com

Koordinātas:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941