DHI

Vides risinājumu un ūdens modelēšanas programmatūra

Kompānijas DHI datorprogrammatūra ir hidroinformātisko sistēmu modelēšanas programmatūra, kas piemērota inženierkomunikāciju uzņēmumiem ūdensvadu modelēšanai, kā arī ar ūdeni saistītu apkārtējās vides problēmu risināšanai.

DHI programmatūra izstrādāta, izmantojot industrijā pieņemtos standartus un interfeisus, kas nodrošina iespējas viegli saistīt izveidotos modeļus ar ĢIS, CAD un datubāzu sistēmām.


Kompānija DHI piedāvā šādus risinājumus:


URBAN produktu sērija,

• Ūdens resursu produktu sērija,

MARINE produktu sērija.

 

URBAN produktu sērija

DHI URBAN programmatūra vienmēr ir labākā izvēle, strādājot ar ūdensapgādes sistēmām, kanalizācijas tīkliem un ūdens attīrīšanas sistēmām, nodrošinot pilnu programmatūras rīku komplektu ikvienam pilsētas ūdens sistēmu veidam. Ne mazāk svarīga ir iespēja pievienot papildus funkcionalitāti, dinamiski mainoties vajadzībām un līdz ar to prasībām pret programmatūru.

URBAN produktu sērija:
• MIKE URBAN
• MOUSE
• MIKE SWMM
• MIKE NET
• WEST

Ūdens resursu produktu sērija

DHI Ūdens resursu produktu sērija (DHI Water Resources) nodrošina pilnu iekšzemes ūdeņu modelēšanu, strādājot ar tādām vides problēmām kā plūdi, ūdenstilpņu pārvaldīšana, pazemes ūdeņu izmantošana, ūdens resursu pārvaldība u.c.

DHI iekšējo ūdeņu modelēšanai piedāvā virkni lietojumprogrammu kopu. Šīs programmu pakotnes piedāvā rīkus daudzu dažādu problēmu risināšanai, un lai arī reizēm risināmās problēmas ir vienādas, tās var tik aplūkotas no dažādiem skatu punktiem, tādā veidā dodot iespēju ikvienam lietotājam koncentrēties uz noteiktu problēmas aspektu.


Ūdens resursu produktu sērija:
• MIKE 11
• MIKE FLOOD
• MIKE FLOOD WATCH
• MIKE BASIN
• MIKE SHE
• GeoEditor
• DaisyGIS

MARINE produktu sērija

DHI Marine produktu sērija nodrošina plašu simulācijas rīku komplektu atklātu ūdeņu modelēšanai, piedāvājot arī iespējas modelēt dažādus procesus un rezultātu vizualizēšanu. Specializētie, tajā pašā laikā, viegli lietojamie rīki dod iespējas vairāk koncentrēties uz problēmas risinājumu, nevis uz pārāk komplicētiem modelēšanas uzdevumiem. Daudzpusējā modelēšanas vide dod iespējas izveidot un pētīt praktiski jebkuru atklātu ūdeņu dabas parādību. Modelēšanas rīki var tikt izmantoti jebkurā projekta stadijā – no iespējamības izvērtēšanas līdz projektēšanai, konstruēšanai, darbināšanai un uzturēšanai.


MARINE produktu sērija:
• MIKE 21
• MIKE 3
• LITPACK
• ECO Lab
• MIKE Marine GIS
• MIKE Animator
• MIKE C-MAP

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A,      A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv

www.ikarte.lv

www.izglitiba.maps.arcgis.com

www.envirotechgis.maps.arcgis.com

Koordinātas:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941